Circulaire economie

Een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart in grote delen van de wereld leiden tot een steeds grotere vraag naar grondstoffen. Die groeiende vraag vindt met name plaats buiten Europa. Dit heeft geleid tot een heroriëntatie op de beschikbaarheid van grondstoffen.

EUROPA - Op Europees niveau wordt gewerkt aan de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie. Bij een lineaire economie worden producten gebruikt die daarna in de afvalfase belanden. Bij een circulaire economie worden de producten gerecycled, zodat van het materiaal weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

NEDERLAND - Om invulling te geven aan de Europese doelstellingen voor een circulaire economie, heeft de Nederlandse overheid het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) opgesteld. Het sluiten van de grondstofketens heeft hoge prioriteit. 

(Bron: VANG-programma Nederlandse overheid)

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2020