Knelpunten en oplossingen


Kunststof recycling is de onmisbare schakel naar een circulaire economie. Maar hoe kunnen we de kunststofkringloop sluiten? NRK Recycling geeft het antwoord op een aantal knelpunten:

 

 

 • Realisatie van een aanzienlijke verbeterslag bij de wijze van inzamelen en sorteren van verschillende afvalstromen. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van de daaruit voortkomende grondstoffen. Ons advies: zoveel mogelijk scheiden aan de bron van meerdere producten op monomateriaal en het toekennen van waarde.
   
 • Wetgeving en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voorkomt dat kansen onbenut blijven om de kunststofkringloop te sluiten. Het ontbreken ervan zorgt ervoor dat in Europa jaarlijks nog steeds ruim 10 miljoen ton kunststof in verbrandingsovens of op het stort eindigt.
   
 • Overheden op alle niveaus moeten de toepassing van producten uit recyclaat stimuleren door het beter toepassen van groene inkoopregels. Het aanpassen van inkoopprocedures, bestekken en budgetregels blijkt tijdrovend en vormt nu nog te vaak een bottleneck bij het goed sluiten van de ketens.
   
 • Aanpassen van wetgeving die onnodig toepassing van recyclaten van alle materialen verhindert of bemoeilijkt brengt een circulaire samenleving en economie een stap dichterbij. Recyclaat is grondstof!
   
 • Het sluiten van de kunststof grondstofketens is pas echt circulair als producenten de herwonnen grondstof toepassen in hoogwaardige producten die zij op de markt brengen, ongeacht de marktomstandigheden.

Kortom, gebruik van gerecyclede kunststoffen moet de norm worden.
Download hier de stellingname van NRK Recycling over het sluiten van de kunststof kringloop. Meer achtergrondinformatie staat ook in onze verschillende publicaties.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2020