Open call deelname pilot Di-Plast voor meer recyclaatinzet

Open call voor deelname aan pilots
Wil je meer recyclaat gebruiken en loop je tegen bepaalde zaken aan? Di-Plast ontwikkelt digitale tools die barrières om recyclaat te gebruiken doorbreken. Door mee te doen met je bedrijf aan deze ontwikkeling ben je verzekerd dat de tools op jouw bedrijf zijn toegespitst. Zo ben je een ware koploper.

Di-Plast – aanleiding tot het project
Het gebruik van kunststof recyclaat loopt ver achter op het potentieel. Zelfs binnen de segmenten met het hoogste kunststofverbruik (Verpakkingen en Bouw), ligt de inzet van recyclaat lager dan respectievelijk 10% en 20%. Het Di-Plast project richt zich op het vergroten van de recyclaatinzet door middel van het toepassen van digitale tools. Oorzaken voor lagere recyclaatinzet zijn onduidelijke materiaalkwaliteit, instabiele leveringen, weinig materiaaltransparantie en variatie in het proces. Di-Plast ontwikkelt en implementeert digitale tools zodat de informatie in de kunststof waardeketen transparanter wordt en verwerkers ondersteund worden, zowel bij het aanschaffen als het verwerken van recyclaat. Meer details over het project zijn te vinden op de Di-Plast website.

Pilots binnen Di-Plast
Binnen het Di-Plast project gaan vier pilots van start in de periode Q4 2019 en Q1 2020 t/m Q4 2020. Binnen deze pilots worden de verschillende digitale tools ontwikkeld.Het Di-Plast team biedt het bedrijfsleven gecombineerde expertise op het gebied van circulaire economie, kunststofverwerkingsprocessen en datawetenschappen. We nodigen bedrijven in de kunststofwaardeketen Verpakkingen en Bouw/Infra uit tot deelname via een open call.

Meer informatie over contactpersonen, voorwaarden, aanmelden in de bijlage en op de website van Polymersciencepark.

Zie ook eerder agenda-item NRK
Zie ook eerder nieuwsitem NRK 


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2020