Terugblik KVG-symposium 13 november 2019

Leer van het KVG-programma en ga zelf aan de slag met kunststof recyclaat, dat is de boodschap van het symposium.
Wil je ook kunststof recyclaat gebruiken in (nieuwe) producten? Of wil je (producten van) kunststof recyclaat inkopen? Leer van de ervaringen opgedaan in de 15 pilots die een jaar geleden zijn gestart in het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG).

Door middel van technische innovatie, circulair inkopen en samenwerking in de keten hebben de pilotpartijen stappen gezet om het gebruik van primaire grondstoffen terug te dringen en vraag en aanbod van kunststofrecyclaat beter op elkaar aan te laten sluiten. Van ideeën op papier en eerste stappen hebben de pilots geleid tot concrete producten en testresultaten. Het rapport Tweede levens van kunststofverpakkingen: lessen uit de praktijk bevat belangrijke leerervaringen uit de vijftien pilotprojecten. Het doel van dit document is deze lessen te delen. Zo kunnen organisaties die recyclaat willen toepassen hiervan leren voor hun eigen praktijk en in volgende innovatieprojecten.

Kort samengevat:

  • Vorm een consortium waarbij de verschillende schakels in de keten aan tafel zitten en creëer een verantwoordelijkheidsgevoel bij alle partijen;
  • Beschouw recyclaat niet als tweedehands virgin kunststof, maar bekijk het als een ander materiaal met zijn eigen identiteit.

Klik verder op de resultaten van de 15 pilots, blogs van professionals uit het werkveld en verschillende rapporten om uw kennis over kunststof recyclaat als grondstof te verbreden.

Klik hier voor een mooie video-impressie van het KVG-symposium
Klik hier voor de presentaties van de deelsessies 

Zie ook eerder NRK nieuwsbericht


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2020