Stappenplannen om recycling PMD-afval aan te pakken

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met adviesbureau Royal Haskoning DHV  twee stappenplannen ontwikkeld om bedrijven en organisaties te helpen met de inzameling en recycling van verpakkingsafval, zoals plastic, metalen en drinkpakken (PMD).  

Veel bedrijven en organisaties in Nederland worstelen met het vinden van de juiste manier om minder afval te produceren en meer afval te scheiden. Daarom startte Rijkswaterstaat het programma 'Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval van bedrijven'. Het project 'Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval' is daar het eerste onderdeel van. Tijdens dit project heeft Rijkswaterstaat de Nederlandse Spoorwegen en Landal GreenParks ondersteund bij hun onderzoek naar betere scheiding. De uitkomsten van dit onderzoek vertaalde Rijkswaterstaat in een stappenplan voor alle bedrijven.

Vijf stappen

Stap 1 is het ambitieniveau vaststellen. Dit bepaalt namelijk hoe de mogelijke scenario's worden ingevuld en wat de financiële marge voor investeringen en operationele kosten zijn.
Stap 2 is om de huidige situatie te analyseren. Hoe komen afvalstoffen binnen, hoe worden ze ingezameld en wat is het lopende afvalcontract? Deze nul-situatie heeft namelijk grote invloed op de mogelijkheden.
Stap 3 is de keuze tussen bron- of na-scheiden of een combinatie hiervan. 
Stap 4 is een scenario kiezen, de kosten en de baten hiervan te bekijken en een scenario kiezen dat aansluit op het ambitieniveau. 
Stap 5 is de implementatie van dit scenario.

Kijk voor het stappenplan op www.vangbuitenshuis.nl.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2020