Recyclinginfo

De recycling van kunststof kan grofweg worden opgedeeld in drie stappen:

Stap 1: Inzamelen - grof sorteren - persen tot balen
Stap 2: Malen - wassen, scheiden, drogen - agglomereren
Stap 3: Smeltzuiveren en mengen - extruderen

Lees hieronder per stap wat de bewerking inhoudt.

Stap 1: Inzamelen - grof sorteren - persen tot balen

  • Inzamelen

Kunststofproducten zijn overal te vinden. De wijze waarop kunststofafval wordt ingezameld is daarom ook gevarieerd. Een belangrijk onderscheid is:

-  Inzameling bij bedrijven
ž-  Inzameling bij huishoudens

Leden van NRK Recycling verzorgen grotendeels de inzameling van de afvalstroom uit bedrijven. De inzameling van huishoudelijk kunststofafval gaat via de gemeente; Nedvang regisseert deze inzameling.

  • Grof sorteren

Bij de inzameling van kunststofafval is het van belang dat de afvalstroom schoon is en bij voorkeur al gesorteerd op kunststoftype. De inzamelaar zorgt vervolgens voor:

- Sortering naar soort kunststof
- Sortering naar kleur (naturel, lichte kleuren, donkere kleuren)
- Verwijdering van eventuele verontreinigingen.

  • Persen tot balen

Een groot deel van de gesorteerde kunststof wordt daarna in balen geperst. Dit bespaart ruimte en transportkosten.

 

Stap 2: Malen - wassen, scheiden, drogen - agglomereren

  • Malen

Bij malen wordt het kunststofafval verkleind tot stukjes ter grootte van ca. 10-12 mm. Een metaaldetector verwijdert eventuele metaaldelen, zoals nietjes. Afhankelijk van de afvalstroom kan het materiaal - voordat het wordt gemalen - worden geshredderd. Bij shredderen wordt de kunststof in stukken gehakt ter grootte van ca. 15-20 cm.

Afhankelijk van de eisen die aan het recyclaat worden gesteld, kan een kunststofverwerker maalgoed direct verwerken tot een product.

  • Wassen, scheiden, drogen

Kunststofverwerkende bedrijven geven steeds vaker de voorkeur aan gewassen maalgoed. Het kunststofafval wordt dan gewassen, gescheiden naar soort, en gedroogd. Het materiaal wordt daarna óf als maalgoed gebruikt door een kunststofverwerker óf het gaat eerst nog naar een agglomerator of extruder.

  • Agglomereren

Een agglomerator homogeniseert en verdicht het kunststofafval. Het agglomeraat kan door een kunststofverwerker worden gebruikt.

 

Stap 3: Smeltzuiveren en mengen - extruderen

  • Smeltzuiveren en mengen

Bij smeltzuiveren wordt het kunststofafval via een aantal zuiveringsstappen omgezet in korrels van een bepaald, constant formaat. Dit proces vindt plaats in een extruder. Het heeft een aantal voordelen ten opzichte van malen en agglomereren:

- De filters op de extruder zorgen ervoor dat vervuiling wordt verwijderd.
- Er kunnen kleurstoffen, vulstoffen en andere additieven worden toegevoegd, zogenaamde compounds, zodat de gerecyclede kunststof voldoet aan vooraf vastgestelde specificaties.
- Als stoffen in de extruder worden gemengd, vindt er een gelijkmatige (homogene) verdeling plaats. Geëxtrudeerde korrels hebben daardoor een betere viscositeit en kleurhomogeniteit.

  • Extruderen

In de extruder is het kunststofafval vloeibaar (plastisch) geworden. Het wordt met de schroef door de extruder naar voren bewogen, waar het door een kleine opening wordt geperst. Zo ontstaan kunststofslierten die worden gekoeld in water en daarna in kleine korrels worden gehakt. Die korrels worden regranulaat genoemd.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
E-mail: recycling@nrkrecycling.nl
Twitter: @NRKecyclin


                   

NRK

 
 

© NRK Recycling 2020